Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Keylockshop gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens en adresgegevens uitsluitend om uw bestellingen op een zo goed mogelijke wijze af te handelen en u, met uw goedvinden, van informatie te voorzien over de ontwikkeling van onze site, ons bedrijf en ons assortiment, alsmede over eventuele acties.
Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Keylockshop zal uw gegevens slechts ter beschikking stellen aan derden indien dit verband houdt met de afwikkeling van uw bestellingen.
Deze derden zijn eveneens verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Wij zullen uw gegevens nimmer verkopen of ter beschikking stellen aan derden om andere redenen dan hierboven vermeld, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben.

Wat wij ook niet doen is u proberen te volgen op internet met reclames door middel van de zogenoemde cookies, en ook spammen wij niet met e-mail.

U kunt overigens altijd per e-mail, post of telefonisch een bestelling plaatsen. Op die manier wordt er geen enkele informatie van u door Keylockshop of anderen in opdracht van Keylockshop op een internetserver gezet.

Onze gegevens:

Keylockshop
Metaalweg 4
6045 JB Roermond
Nederland

T: 0475-325147

KvK-nr: 13022569

e-mail: info@keylockshop.com

Bovenstaande is ook het contactadres voor privacy gerelateerde vragen.


Indien u klachten heeft over ons aangaande privacy onderwerpen dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wij gebruiken uw basis NAW gegevens en e-mail adres zuiver en alleen voor het verwerken van uw bestellingen. 
Indien u toestemming heeft gegeven voor mailingen van ons uit, dan zouden wij u een nieuwsbrief of mail over belangrijke gebeurtenissen van onze webshop kunen sturen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Andere gegevens als basis NAW gegevens (Naam, Adres, Postcode, Woonplaats) en e-mail adres hoeft u niet aan ons te verstrekken en gebruiken wij ook niet. Indien u uw telefoonnummer verstrekt zullen wij dit alleen gebruiken ter eventuele communicatie over het verloop van uw bestelling(en).

Wij bewaren uw gegevens in principe voor altijd, maar u kunt altijd aangeven dat wij uw gegevens moeten verwijderen, dit zullen wij dan direct doen.
Binnen onze administratie hanteren wij wel uiteraard de verplichte bewaartermijn van de belastingdienst.


Op deze website worden cookies enkel gebruikt ten behoeve van het bestelproces. Dit is technisch noodzakelijk. Cookies worden door ons verder niet gebruikt voor reclamedoeleinden, of om de klant op internet te volgen etc. Net als spam per e-mail maken wij hier geen gebruik van.


U moet tijdens het bestelproces zelf expliciet toestemming geven om een nieuwsbrief te ontvangen, anders ontvangt u dus nooit nieuwsbrieven van ons. In iedere nieuwsbrief communiceren wij hoe u zich kan uitschrijven voor de nieuwsbrievenservice van ons.


Wij delen uw gegevens uitsluitend met de volgende noodzakelijke partijen:
- CCV Shop: waar de webshop gehost wordt, hiermee hebben wij een contract en een verwerkersovereenkomst
- Vervoerders zoals PostNL e.d. Uiteraard omdat zij uw pakketje afleveren en uw adres en e-mail (bij aangetekende zendingen) moeten hebben.
- Eventueel de Belastingdienst en andere overheidsinstanties als zij daar om vragen en wettelijk in hun recht staan.

Wij maken geen gebruik van Google Analytics, derde partijen bij nieuwsbrieven e.d., dus dit soort bedrijven krijgen van ons uw gegevens nooit.


U heeft altijd recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen, of opgestuurd te krijgen. Binnen onze webshops verwijderen wij uw gegevens meteen nadat u er om vraagt, binnen ons administratiesyteem verwijderen wij uw gegevens als u er om vraagt nadat de wettelijke verjaartermijn van de Belastingdienst is verstreken.